Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kiến trúc đài tưởng niệm các liệt sỹ trung đoàn 207

72

Hội KTSVN kết hợp cùng Trường ĐH Xây dựng –  Khoa Kiến trúc & Quy hoạch trường ĐH Xây dựng đồng tổ chức cuộc thi “Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kiến trúc đài tưởng niệm các liệt sỹ trung đoàn 207”.

Cuộc thi là hoạt động chuyên môn mang ý nghĩa xã hội cao, tưởng nhớ các liệt sỹ trung đoàn 207 đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ Quốc. Địa điểm xây dựng đài tưởng niệm tại “Khu tưởng niệm Đá Biên, Thạnh Hóa, Long An.” Với hình thức thi tuyển hạn chế trong phạm vi trường Đại học Xây dựng.

Chi tiết cuộc thi được nêu trong thể lệ:

Download (DOC, 108KB)

Tải Bản vẽ