Thi tuyển PA thiết kế kiến trúc công trình Trụ sở làm việc UBCKNN

284

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kính mời quý đơn vị đăng ký tham gia dự thi “Phương án thiết kế kiến trúc công trình trụ sở làm việc UBCKNN” tại số 164 đường Trần Quang Khải – Hoàn Kiếm – Hà Nội theo nội dung sau:
1. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi.
2. Điều kiện dự thi:
– Các đơn vị tham gia dự thi phải có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
– Mọi chi phí liên quan đến quá trình dự thi do đơn vị dự thi tự thu xếp.
3. Phát hành hồ sơ:
– Lệ phí: Miễn phí
– Thủ tục nhận hồ sơ: Gửi thư đề nghị hoặc giấy giới thiệu đến địa chỉ tại mục 5.
4. Thời gian nộp hồ sơ dự thi:
Từ ngày đăng thông báo đến trước 16 giờ 00 ngày 18/6/2013.
5. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ dự thi:
Ban chuẩn bị đầu tư dự án – Phòng 111 (Tầng 1)
Địa chỉ: 164 Trần Quang Khải – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: (04) 39340750 máy lẻ 110; Fax: (04) 39340739

[gview file=”http://kienviet.net/wp-content/uploads/2013/05/Trụ-sở-làm-việc-UBCKNN.docx” save=”1″]

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng