Thông báo về Arcasia Award 2013

74

Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam xin thông báo về một số nét chính của Giải thưởng Kiến Trúc ARCASIA (AAA) 2013 như sau:
1. Thời gian:
– Bắt đầu nhận bài: 01/4/ 2013
– Kết thúc nhận bài: 14/6/ 2013
– Hội đồng ra quyết định: 20/8/ 2013 [latest]
– Thông báo kết quả cho tác giả đạt giải: 25/8/ 2013 [latest]
– Lễ Trao Giải tại Nepal : 10/10/ 2013
2. Quy chế và Điều lệ Giải thưởng:
– AAA được tổ chức hàng năm và trao giải ngay tại nước tổ chức giải thưởng (năm 2013 tổ chức tại Kathmandu, Nepal).
– Không hạn chế số lượng bài gửi dự thi.
– Không thu phí đăng ký dự thi.
– Thu bài qua internet.
– Các thể loại công trình dự giải:

THỂ LOẠI A: RESIDENTIAL PROJECTS / NHÀ Ở
A1 – SINGLE FAMILY RESIDENTIAL PROJECTS / NHÀ Ở GIA ĐÌNH ĐƠN LẬP
A2 – MULTIPLE FAMILY RESIDENTIAL COMPLEXES / TỔ HỢP NHÀ Ở GIA ĐÌNH

THỂ LOẠI B: PUBLIC AMENITY BUILDINGS / CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
B1 – PUBLIC AMENITY: COMMERCIAL BUILDING/ CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI
B2 – PUBLIC AMENITY: RESORT BUILDINGS/ CÔNG TRÌNH NGHỈ DƯỠNG
B3 – PUBLIC AMENITY: SOCIAL/ INSTITUTIONAL BUILDINGS
CÔNG TRÌNH XÃ HỘI / TRỤ SỞ
B4 – SPECIALIZED BUILDINGS / CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

THỂ LOẠI C: INDUSTRIAL BUILDINGS /CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

THỂ LOẠI D: CONSERVATION PROJECTS / DỰ ÁN BẢO TỒN

THỂ LOẠI E : SOCIAL RESPONSIBLE ARCHITECTURE /
KIẾN TRÚC TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

THỂ LOẠI F : SUSTAINABILITY/ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG

* Lưu ý:
– Các hồ sơ dự thi phải được gửi tới Hội KTS Việt Nam trước ngày 10/6/2013 để xác nhận, ký và đóng dấu trước khi gửi tới Ban Tổ chức Giải thưởng.
– Công trình kiến trúc dự thi phải được hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 năm trước ngày công bố Giải thưởng.
– Mọi thông tin chi tiết về giải thưởng Kiến Trúc Châu Á 2013 được cập nhật trên website www.arcasia.org
– Hồ sơ dự thi của các KTS và Công ty thiết kế Việt Nam đăng ký và xác nhận tại:
Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam
số 23 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

KTS. Nghiêm Hồng Hạnh
0904 240 240 – [email protected]

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng