Căn chòi trụ từ mấy năm nay trên biển Nhật Lệ, Quảng Bình. Ban đầu những cái chòi giữ rớ như thế này bị địa phương cho là làm mất vẻ mỹ quan. Nhưng tỉnh lại cho rằng chúng và những chiếc rớ làm tăng vẻ mỹ quan để cuốn hút du khách. Thế là chúng được tồn tại.

Chiếc rớ của người dân ở đây có diện tích áng chừng hơn 1.000m2. Với mỗi bề hơn 30m. Để kéo được chiếc rớ lên là cả một công việc nặng nhọc. Trong chiếc chòi, ngoài bộ phận ròng rọc để kéo và thả rớ là không gian sống cho một gia đình.
Chiếc rớ của người dân ở đây có diện tích áng chừng hơn 1.000m2. Với mỗi bề hơn 30m. Để kéo được chiếc rớ lên là cả một công việc nặng nhọc. Trong chiếc chòi, ngoài bộ phận ròng rọc để kéo và thả rớ là không gian sống cho một gia đình.
Ông Bòng, một người làm nghề giữ rớ khoảng 40 năm nay, đang đưa vật dụng lên chòi.
Ông Bòng, một người làm nghề giữ rớ khoảng 40 năm nay, đang đưa vật dụng lên chòi.
Không gian bếp ở một đầu hồi của căn chòi.
Không gian bếp ở một đầu hồi của căn chòi.
Ông Bòng đang bước lên thềm chòi.
Ông Bòng đang bước lên thềm chòi.
Nơi trục kéo rớ còn là cửa sổ nhìn ra biển.
Nơi trục kéo rớ còn là cửa sổ nhìn ra biển.
Cất rớ đòi hỏi sức lực và tay nghề thành thạo, để không bị tai nạn lao động.
Cất rớ đòi hỏi sức lực và tay nghề thành thạo, để không bị tai nạn lao động.

Trần Việt Đức (SGTT)