Mời bạn đọc tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi)

86

Thực hiện Nghị quyết số 23/2012/QH13 của Quốc Hội, Quyết định số 1229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 610/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), Hội Kiến trúc sư Việt Nam gửi đến độc giả Bản dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) và trân trọng kính mời ban đọc, các KTS tham gia đóng góp ý kiến.

1. Nghiên cứu , cho ý kiến bằng văn bản :

Thời hạn gửi ý kiến là trước ngày 23/4/2013, theo địa chỉ:

– Email: [email protected] gmail.com[email protected]

KTS Nghiêm Hồng Hạnh – Hội Kiến trúc sư Việt Nam

2. Trao đổi về Dự thảo Luật xây dựng ( sửa đổi ) 

– Thời gian : 9h00 ngày 26/4/2013

– Địa điểm : Phòng họp tầng 2 – Hội kiến trúc sư Viêt Nam – 23 Đinh Tiên Hoàng – Hà Nội .

Hội KTSVN sẽ tập hợp các ý kiến bằng văn bản góp ý chính thức về Dự thảo Luật xây dựng (sửa đổi) .

Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của KTS !

Download giấy mời tại đây:

[gview file=”http://kienviet.net/wp-content/uploads/2013/04/Giay-moi-.tif”]

Download Dự thảo Luật Xây Dựng (sửa đổi) tại đây:

[gview file=”http://kienviet.net/wp-content/uploads/2013/04/Du-thao-Luat-XD-sua-doi-.pdf” height=”500px”]

Download Thuyết minh Luật Xây Dựng (sửa đổi) tại đây:

[gview file=”http://kienviet.net/wp-content/uploads/2013/04/Thuyet-minh-LXD-sua-doi.pdf” height=”500px”]

Hội Kiến trúc sư Việt Nam