Kết quả Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2012

558

Sau khi tổng hợp danh sách các tác phẩm & công trình được Hội đồng chuyên ngành đề cử cho Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2012, Hội đồng giám khảo Giải thưởng Kiến trúc quốc gia công bố kết quả với 1 Giải Nhất, 5 Giải Nhì, 17 Giải Ba, 15 Giải Khuyến khích ngoài ra Hội đồng còn trao giải Kiến trúc sư trẻ cho 8 KTS  & 3 giải tập thể cho các tổ chức tham gia giải thưởng đợt này.

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2013/04/ket-qua-gtktqg-2012.pdf” save=”1″]

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng