Chương trình kỷ niệm 65 năm thành lập Hội KTSVN

40

Chương  trình (tóm tắt) tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập Hội KTS Việt Nam:

Download (DOC, 28KB)

Chương trình chào mừng 65 năm thành lập Hội KTSVN & Kỷ niệm ngày Kiến trúc Việt Nam 27-4:

Chương trình truyền hình trên VTV 3 “Không gian xanh” giới thiệu  KTS & Tác phẩm