Chuyên đề phong thủy “Phong Thủy và Con Người”

167

Thông qua chuyên đề, người học sẽ hiểu rõ các nguyên tắc xác định mối quan hệ giữa đời sống của con người với không gian vật chất mà họ đang tồn tại. Từ đó biết cách điều chỉnh môi trường sống của bản thân và gia đình dưới góc độ phong thủy – kiến trúc để không gian ở, làm việc, và nghỉ ngơi có chất lượng tốt hơn.

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2013/04/130504-Chuyende-01-VanmenhPhongthuyb.doc” save=”1″]

[gview file=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2013/04/1303dangkychuyende.doc” save=”1″]


 

Giảng viên:
ThS. Nguyễn Mạnh Linh
Giảng viên Viện NC Phong thủy Thế giới
Trưởng Phòng NC Phong thủy Kiến trúc – Viện Quy hoạch & Kiến trúc Đô thị – ĐHXD

Liên hệ đăng ký :
Viện Quy hoạch & Kiến trúc đô thị
Nhà A1 – ĐH Xây dựng, 55 Giải Phóng, Hà Nội
Linh: 0942.680.809, Oanh: 0168.3662.256, Bảo: 0926.686.668
ĐT: 043.62804230 – Fax: 043.6284231

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng