Thông báo: Giải thưởng Kiến trúc ARCASIA 2013 và Diễn đàn ARCASIA 17

83

Giải thưởng Kiến trúc ARCASIA 2013 nhận hồ sơ tham dự từ 01/4 – 14/6/2013
Giải thưởng năm nay không hạn chế hồ sơ dự thi với bất kỳ thể loại nào và không thu phí tham dự. Các tác giả đạt giải sẽ được mời dự Lễ Trao Giải tổ chức cùng Diễn đàn ARCASIA 17 tại Kathmandu, Nepal vào tháng 10/2013.

Liên hệ: Ar. Debesh Raj Bhattarai of Society of Nepalese Architects (SONA). [email protected]
Thông tin chi tiết về Diễn đàn cũng như Quy chế Giải thưởng và Phiếu đăng ký tại http://www.arcasia.org

http://www.arcasia.org/award

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng