“Loại bỏ” thanh tra xây dựng cấp phường, xã

123

Thủ tướng vừa có quyết định cơ cấu lại Thanh tra Xây dựng. Theo đó, kể từ ngày 15/5/2013 chỉ duy trì hai cấp là cấp bộ Xây dựng và sở Xây dựng. Thanh tra xây dựng tại phường xã sẽ không còn duy trì.

Đây là một trong những nội dung được quy định trong Nghị định 26/2013/NĐ-CP (Nghị định 26) có hiệu lực từ ngày 15/5, thay thế Nghị định 46/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng; chấm dứt việc thực hiện Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg (ngày 18/6/2007) của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Le-van-luong-keo-dai

Theo Nghị định 26, Thanh tra Xây dựng (TTXD) cấp huyện hiện đang trực thuộc UBND cấp huyện sẽ được tổ chức lại thành các đội do Sở Xây dựng quản lý. TTXD cấp phường, xã, thị trấn sẽ không được duy trì.

Riêng thanh tra sở Xây dựng TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được tổ chức các đội đặt tại địa bàn cấp huyện.

Nghị định 26 cũng quy định tại Điều 13, về xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra. Theo đó, kế hoạch thanh tra của Sở Xây dựng nếu chồng chéo với kế hoạch của Bộ Xây dựng thì thực hiện theo kế hoạch thanh tra của Bộ Xây dựng; Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh giải quyết việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra ngành Xây dựng với các cơ quan thanh tra của địa phương.

Tại Điều 15, về Thời hạn thanh tra, Nghị định này nểu rõ: cuộc thanh tra chuyên ngành, cuộc thanh tra hành chính do Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày; Cuộc thanh tra chuyên ngành, cuộc thanh tra hành chính do Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành không quá 30 ngày, trường hợp phức tạp hoặc do điều kiện đi lại khó khăn tại các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Người ra quyết định thanh tra có thẩm quyền quyết định kéo dài thời hạn thanh tra theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 15.

Trước đó, bộ Xây dựng đã lên phương án sắp xếp lại lực lượng TTXD tại quận, huyện, xã, phường ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Theo đó, sẽ bỏ TTXD ở các quận, huyện, xã, phường, sáp nhập toàn bộ lực lượng này vào Thanh tra Sở Xây dựng và được tổ chức thành biên chế các đội.

Theo báo cáo tổng kết, năm 2012, toàn TP Hà Nội có 16. 233 công trình, trong đó có 1.688 công trình xây dựng không phép, sai phép 383 công trình. Đứng đầu danh sách các quận, huyện với số công trình không phép là huyện Đông Anh (544), huyện Từ Liêm (315) chiếm 50% tổng số công trình xây dựng.

Theo VnMedia