Hội thảo Công nghệ thi công kết cấu bê tông nhà siêu cao tầng tại Việt Nam (Công trình Lotte Ha Noi)

123


Serminar Construction technologies used in constructing convrete structure of super high rise building in Viet Nam (Lotte Tower – Ha Noi)

Diễn giả: TS. Kim Kwang Ki – Công ty Lotte E&C

Thời gian: 08h00, Thứ Năm, ngày 11 tháng 4 năm 2013

Địa điểm: Hội trường Tầng 1 – G3, Trường  Đại học Xây Dựng Hà Nội

Vào cửa tự do.

Kienviet