Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc Bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho 46 sinh viên của khóa đầu tiên chương trình đào tạo Kiến trúc sư.

Khoa Kiến trúc đã được trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thành lập từ năm 2008 với số lượng sinh viên khóa đầu tuyển sinh 71 em (năm 2008- 2009). Cho đến nay số sinh viên theo học Khoa này đã tăng lên đến 1.700 sinh viên.

 chi-thao-(1)-Model
SV đầu tiên của khóa đầu tiên chương trình đào tạo Kiến trúc sư Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang bảo vệ đồ án tốt nghiệp với đề tài Kiến trúc xanh.

Hiện số giảng viên cơ hữu của Khoa Kiến trúc là 50 người, trong đó có 5 GS, PGS, TS; 24 Thạc sĩ; 17 người đang là Nghiên cứu sinh và theo học Cao học.

Chương trình đào tạo của khoa đã được thay đổi lớn, tập trung bổ sung, cập nhật các môn học chuyên ngành đáp ứng yêu cầu chương trình khung của Bộ GD-ĐT và tương đương mặt bằng chung của các cơ sở đào tạo kiến trúc trong và ngoài nước.

Chương trình đào tạo kiến trúc sư của trường có thời gian 4,5 năm. Trong thời gian theo học, sinh viên được đào tạo 10 đồ án kiến trúc và quy hoạch. Đồng thời, sau 3 năm đầu học chung , người học có thể chọn một trong ba chuyên ngành tự chọn: Kiến trúc công trình, kiến trúc nội , ngoại  thất, kiến trúc xanh để tiếp tục học tập và nghiên cứu.

Nhận xét về chương trình đào tạo, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam PGS.TS.Kts Nguyễn Quốc Thông cho biết: Năm 2010, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã kết nạp Khoa Kiến trúc của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội với tư cách là 1 trong 17 cơ sở đào tạo kiến trúc sư của cả nước.

Tuy là đơn vị khá mới mẻ nhưng Khoa Kiến trúc của trường đã có những định hướng mới, tiếp cận thực tiễn và các yêu cầu phát triển kiến trúc trong đào tạo kiến trúc sư. Kiến trúc xanh là một ngành mới mẻ ở Việt Nam. Đây là bước đột phá của nhà trường khi mở ra ngành đào tạo này. Tuy là những thành viên mới của mạng lưới đào tạo kiến trúc sư , sinh viên của trường đã khẳng định được vị thế và năng lực của mình trong Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc tại Đà Nẵng năm vừa qua, thông qua các  ý tường, giải pháp công trình. Ngáy 30 và 31/3 46 đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư đã được bảo vệ thành công .

Hải An 

(Nguồn: www.gddt.vnKts H.Hải biên soạn)