Tính thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế là bất động sản

222

Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc về việc xác định tính thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế, quà tặng là bất động sản.

Tại khoản 2c Điều 23 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là bất động sản như sau:

Ảnh minh họa

– Phần giá trị đất được xác định căn cứ theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm nhận thừa kế, nhận quà tặng.

– Phần giá trị nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định theo quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản; giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất.

Căn cứ quy định trên đây, cá nhân được thừa kế tài sản là nhà, đất thì giá trị tài sản để kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần giá trị đất được xác định căn cứ theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm nhận thừa kế.

Đối với phần giá trị nhà được xác định theo quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất.

 Theo Chinhphu.vn