Ngân hàng nhà nước: “Ủng hộ các đối tượng thu nhập thấp được vay vốn mua nhà ở xã hội”

54

“Ủng hộ các đối tượng thu nhập thấp được vay vốn mua nhà ở xã hội” – Đó là khẳng định của Vụ Tín dụng (Ngân hàng Nhà nước) khi làm rõ thêm những thông tin liên quan đến dự thảo thông tư của NHNN hướng dẫn các ngân hàng triển khai cho vay hỗ trợ người thu nhập thấp để thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

file.250390

Vụ Tín dụng cho biết do Luật Nhà ở năm 2005 chỉ quy định 2 hình thức giao dịch đối với nhà ở xã hội là thuê và thuê mua nên Dự thảo Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ không quy định hỗ trợ các đối tượng mua nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi.

Bên cạnh đó, nội dung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ cũng nêu rõ “NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhà nước dành một lượng vốn hợp lý (tối thiểu khoảng 3% tổng dư nợ của các ngân hàng thương mại nhà nước) để cho các đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 với lãi suất thấp, kỳ hạn trả nợ phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và cho vay đối với các doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội, doanh nghiệp chuyển đổi công năng của dự án đầu tư sang dự án nhà ở xã hội với lãi suất hợp lý và kỳ hạn trả nợ phù hợp với kỳ hạn của nguồn vốn và khả năng trả nợ của khách hàng”.

Do đó, cho đến thời điểm này, chưa có đủ cơ sở pháp lý để mua bán nhà ở xã hội, nên cũng chưa đủ cơ sở để quy định việc cho người thu nhập thấp vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội tại dự thảo Thông tư.

NHNN hoàn toàn ủng hộ các đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được vay vốn mua nhà ở xã hội theo chương trình này. Bộ Xây dựng đã có Công văn số 402/BXD-QLN ngày 15/3/2013 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. Bất cứ khi nào các quy định của pháp luật cho phép, Ngân hàng Nhà nước sẽ bổ sung ngay hình thức mua nhà ở xã hội vào Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02 của Chính phủ.

Theo VGP News