kienviet.net đã đăng một loạt ảnh về những căn hộ 3.7 m2 tại Hong Kong do SoCO , nhóm hoạt động nhân quyền tại Hong Kong công bố. Trước đó nhóm SoCO đã từng tổ chức một triển lãm ảnh gây chấn động về các căn hộ siêu nhỏ, căn hộ cũi. Chủ nhân của những “căn hộ” này là những cư dân nhập cư, những cư đân đô thị nghèo.

Những bức ảnh này cho chúng ta thấy được mặt trái của các đô thị lớn, bên cạnh những phồn hoa còn đó là những người nghèo đang vật lộn mưu sinh. Chênh lệch giàu nghèo lớn là vấn đề của sự phát triển, đặc biệt tại các quốc gia châu Á, trong đó một bộ phận người dân không có khả năng có được một không gian cư trú tiêu chuẩn.

Hãy cùng kienviet.net tìm hiểu cuộc sống người nghèo ở Hong Kong qua loạt ảnh dưới đây:

Khu cửa hàng Sham Shui Po - Tác giả: Chan Muk Nam
Khu cửa hàng Sham Shui Po – Tác giả: Chan Muk Nam
Đường hậu Tai Kok Tsui - Tác giả: Lei Jih-Sheng
Đường hậu Tai Kok Tsui – Tác giả: Lei Jih-Sheng
Tên mái tòa nhà công nghiệp Kwun Tong - Tg: Brian Ching
Tên mái tòa nhà công nghiệp Kwun Tong – Tg: Brian Ching
Tên mái tòa nhà công nghiệp Kwun Tong  - Tg: Brian Ching
Tên mái tòa nhà công nghiệp Kwun Tong – Tg: Brian Ching

 

Can hộ siêu nhỏ Sham Shui Po
Can hộ siêu nhỏ Sham Shui Po
Tầng áp mái tại Kwun Tong - Tg: Chan Muk Nam
Tầng áp mái tại Kwun Tong – Tg: Chan Muk Nam

 

Cũi sắt ở Tai Kok Tsui - Tg: Chan Muk Nam
Cũi sắt ở Tai Kok Tsui – Tg: Chan Muk Nam

 

Áp mái tại Kwun Tong - Tg: Chan Muk Nam
Áp mái tại Kwun Tong – Tg: Chan Muk Nam
Khu giường tại Tai Kok Tsui
Khu giường tại Tai Kok Tsui – Tg: Chan Muk Nam

 

Căn hộ nhỏ tại tòa nhà công nghiệp Tai Kok Tsui
Căn hộ nhỏ tại tòa nhà công nghiệp Tai Kok Tsui – Tg: Lei Jih-Sheng
Căn hộ tại Sham Shui Po - Tg: Lei Jih-Sheng
Căn hộ tại Sham Shui Po – Tg: Lei Jih-Sheng

 

Căn hộ cũi tại Sham Shui Po - Photographer: Lei Jih-Sheng
Căn hộ cũi tại Sham Shui Po – Photographer: Lei Jih-Sheng

 

Căn hộ tại tòa nhà công nghiệp Tai Kok Tsui - Photographer: Lei Jih-Sheng
Căn hộ tại tòa nhà công nghiệp Tai Kok Tsui – Photographer: Lei Jih-Sheng

 

Căn hộ tại tòa nhà công nghiệp Tai Kok Tsui - Photographer: Brian Ching
Căn hộ tại tòa nhà công nghiệp Tai Kok Tsui – Photographer: Brian Ching
Căn hộ tại tòa nhà công nghiệp Tai Kok Tsui - Photographer: Brian Ching
Căn hộ tại tòa nhà công nghiệp Tai Kok Tsui – Photographer: Brian Ching

 

Căn hộ tại tòa nhà công nghiệp Tai Kok Tsui - Photographer: Brian Ching
Căn hộ tại tòa nhà công nghiệp Tai Kok Tsui – Photographer: Brian Ching
Trên mái tòa nhà công nghiệp Kwun Tong
Trên mái tòa nhà công nghiệp Kwun Tong
Giường nằm kiểu quan tại tại Jordan - Photographer: Chan Muk Nam
Giường nằm kiểu quan tại tại Jordan – Photographer: Chan Muk Nam
Căn hộ cũi Causeway Bay - Photographer: Lei Jih-Sheng
Căn hộ cũi Causeway Bay – Photographer: Lei Jih-Sheng

Hoàng Vương (theo SoCO)