Theo Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), 5 năm qua (2008-2012), toàn vùng Tây Nguyên để mất 129.686ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên bị mất 107.425ha, diện tích rừng trồng mất 22.261ha.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 38.938 vụ vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng, chiếm 26% tổng số vụ vi phạm của cả nước; ra quyết định tịch thu gần 60 nghìn mét khối gỗ các loại, thu và nộp ngân sách 382 tỷ đồng. Theo Bộ NN&PTNT, tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng tại các tỉnh Tây Nguyên ngày một gia tăng, do đó các địa phương cần tăng cường công tác bảo vệ và quản lý rừng; bảo vệ tốt và phục hồi diện tích rừng hiện có; sử dụng tài nguyên rừng, quỹ đất được quy hoạch cho lâm nghiệp có hiệu quả…

Đỗ Minh – Theo Hà Nội Mới online

Bình luận từ Facebook