X House của Cadaval & sola – Morales

123

Ngôi nhà hình chữ X được thiết kế bởi văn phòng kiến trúc Cadaval & Sola – Morales này nằm cheo leo trên một sườn đồi ở ngoại ô Barcelona. Gồm có hai tầng được xây dựng dựa trên hình thức các đường thẳng nhưng những góc thụt vào lại tạo nên hình dáng chữ X.

Với hình dáng độc đáo này, một trong những góc này cho phép cấu trúc tránh được cái cây ở gần đó, trong khi hai góc khác lại tạo ra cửa sổ tránh nhìn sang nhà hàng xóm và góc thứ tư kéo dài mặt tiền kính để đem đến một cái nhìn rộng lớn hơn ra cảnh quan xung quanh. Các bức tường không có kính xuất hiện như bêtông rắn chắc và được thiết lập bằng cách sử dụng ván khuôn một mặt. “Ngôi nhà tích tụ từ trong bản thân nó những kiến thức đa dạng và liên tục có được trong quá trình xây dựng” – các kiến trúc sư nói. Ảnh: Iwan Baan

50f96c5ab3fc4b590a000089_x-house-cadaval-sol-morales_x_house_csma_3553 50f96c7eb3fc4b590a000092_x-house-cadaval-sol-morales_x_house_csma_3892 50f96c59b3fc4b590a000088_x-house-cadaval-sol-morales_x_house_csma_3517 50f96d3fb3fc4b590a0000a3_x-house-cadaval-sol-morales_aerial_plan 50f96c69b3fc4b590a00008d_x-house-cadaval-sol-morales_x_house_csma_3671 50f96c61b3fc4b590a00008a_x-house-cadaval-sol-morales_x_house_csma_3584 50f96c7fb3fc4b590a000093_x-house-cadaval-sol-morales_x_house_csma_3890 50f96cb1b3fc4b590a000095_x-house-cadaval-sol-morales_casa_x_7726_-_sandra_pereznieto casa x 50f96c77b3fc4b590a000091_x-house-cadaval-sol-morales_x_house_csma_3855 casa x casa x 50f96c6fb3fc4b590a00008f_x-house-cadaval-sol-morales_x_house_csma_3693 50f96c6fb3fc4b590a00008e_x-house-cadaval-sol-morales_x_house_csma_3689 50f96c62b3fc4b590a00008b_x-house-cadaval-sol-morales_x_house_csma_3590 50f96c68b3fc4b590a00008c_x-house-cadaval-sol-morales_x_house_csma_3597 50f96c76b3fc4b590a000090_x-house-cadaval-sol-morales_x_house_csma_3717 casa x casa x casa x casa x casa x casa x 50f96eb9b3fc4b590a0000d7_x-house-cadaval-sol-morales_model_05_lowres 50f96eb8b3fc4b590a0000d6_x-house-cadaval-sol-morales_model_06_lowres 50f96eaeb3fc4b590a0000d5_x-house-cadaval-sol-morales_model_03_lowres 50f96eadb3fc4b590a0000d4_x-house-cadaval-sol-morales_model_04_lowres 50f96ea2b3fc4b590a0000d1_x-house-cadaval-sol-morales_model_01_lowres 50f96e9fb3fc4b590a0000cf_x-house-cadaval-sol-morales_model_02_lowres a 50f96d84b3fc4b590a0000a9_x-house-cadaval-sol-morales_diagram 50f96de1b3fc4b590a0000b8_x-house-cadaval-sol-morales_site_plan 50f96dd4b3fc4b590a0000b4_x-house-cadaval-sol-morales_plan 50f96dceb3fc4b590a0000b2_x-house-cadaval-sol-morales_elevation 50f96dcdb3fc4b590a0000b1_x-house-cadaval-sol-morales_elevation2 50f96dd2b3fc4b590a0000b3_x-house-cadaval-sol-morales_elevation3 50f96ddbb3fc4b590a0000b6_x-house-cadaval-sol-morales_section2 50f96dd9b3fc4b590a0000b5_x-house-cadaval-sol-morales_section 50f96de2b3fc4b590a0000b9_x-house-cadaval-sol-morales_section3 50f96e7ab3fc4b590a0000c5_x-house-cadaval-sol-morales_the_1st_walls

Xem tất cả ảnh trong bài tại đây:

Theo Archdaily