Hội chợ Construmat Barcelona 2013

64

Hội chợ Construmat Barcelona là hội chợ xây dựng lớn nhất Châu Âu và thế giới mà giới thiệu những sáng tạo mới nhất của ngành công nghiệp xây dựng trên toàn thế giới.

Chi tiết xem tại http://www.construmat.com/en/

construmat-barcelona-web

 

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng