Hội chợ Construmat Barcelona là hội chợ xây dựng lớn nhất Châu Âu và thế giới mà giới thiệu những sáng tạo mới nhất của ngành công nghiệp xây dựng trên toàn thế giới.

Chi tiết xem tại http://www.construmat.com/en/

construmat-barcelona-web