Archdaily: kết quả bình chọn “Công trình của năm 2012”

182

Vừa qua trang tin kiến trúc Archdaily đã công bố danh sách các “Công trình của năm 2012” phân theo các hạng mục:

Công trình thể thao:

London 2012 Velodrome / Hopkins Architects

110604_Velodrome_001

Công trình giáo dục

Cassia Coop Training Centre / TYIN Tegnestue Architects

Cassia Co-op Training Centre by TYIN tegnestue architects

Công trình hành chính (institutional)

CCTV Headquarters

CCTV-Headquarters

Công trình Y tế

Municipal Healthcare Centres San Blas + Usera + Villaverde / Estudio Entresitio

N: Totale

Công trình khách sạn

Pedras Salgadas Eco-Resort / Luís Rebelo de Andrade & Diogo Aguiar

50caa367b3fc4b7062000261_pedras-salgadas-eco-resort-lu-s-rebelo-de-andrade-diogo-aguiar_80

Nội thất

Văn phòng Botín Foundation / MVN Arquitectos

5080cbc428ba0d089600005c_new-offices-of-the-bot-n-foundation-mvn-arquitectos_fb-0004

Nhà ở

Stacking green / Vo Trong Nghia + Daisuke Sanuki + Shunri Nishizawa

 

stacking-green

Công trình văn hóa

Małopolska Garden of Arts / Ingarden & Ewý Architects

5090ac1728ba0d4a480000d1_ma-opolska-garden-of-arts-ingarden-ew-architects_10_mg_8131-kopia

Công trình tôn giáo

Reading Between the Lines / Gijs Van Vaerenbergh

50b50471b3fc4b163400007b_reading-between-the-lines-gijs-van-vaerenbergh_004_rbtlCông trình bảo tàng & thư viện

CINiBA / HS99

50818ef428ba0d021100000c_ciniba-hs99_2002_kat_bib_fot-certowicz_1443

Nhà ở

Absolute Towers / MAD Architects

50c8c96cb3fc4b7062000008_absolute-towers-mad-architects_absolute_mad_1020_by_iwan_baan

Công trình văn phòng

D38 Office / Arata Isozaki

5010517a28ba0d3f39000064_d38-office-arata-isozaki__fpl8028-modifica-modifica

Công trình cải tạo

Cinema Center in Matadero de Legazpi / ch+qs arquitectos

1337651450-008

Công trình cộng đồng

Superkilen / Topotek 1 + BIG + Superflex

5088cdcc28ba0d753e0000f6_superkilen-topotek-1-big-architects-superflex_suk_image_by_iwan_baan_11

 

Nguồn Archdaily

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng