Thông báo chương trình 65 năm Hội Kiến trúc sư Việt Nam gửi chi hội cơ sở

60

Hội KTS Việt Nam trân trọng thông báo đến các Hội cơ sở và các Chi hội trực thuộc về Chương trình Kỷ niệm 65 năm thành lập Hội (27/4/1948-27/4/2013)  từ ngày 22/4 đến 2/5/2013 tại địa phương và Hà Nội.

[gview file=”http://kienviet.net/wp-content/uploads/2013/02/THONG-BAO-VE-KY-NIEM-65-NAM-GUI-HOI-CO-SO.doc” save=”1″]