Thông báo gia hạn cuộc thi “Ý Tưởng Thiết Kế Khu Triển Lãm Việt Nam tại Expo 2015 Milano”

78

Ngày 13/12/2012, Công ty TNHH một thành viên Trung tâm hội chợ Triễn lãm Việt Nam (VEAFAC) đã phát động cuộc thi “Ý tưởng thiết kế khu triển lãm quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano, Italia”. Thời hạn nộp bài dự thi là trước ngày 28/2/2013.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cuộc thi vào thời gian này lại trùng với dịp nghỉ tết Nguyên Đán dài ngày và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị, các nhân dự thi. Ban tổ chức cuộc thi quyết định gia hạn thêm thời gian nhận bài chậm nhất là ngày 08/03/2013.

Độc giả quan tâm xin vui lòng download thông báo chính thức dưới đây:

[gview file=”http://kienviet.net/wp-content/uploads/2013/01/Thong-bao-gia-han-cuoc-thi.pdf” height=”500″]