Đề xuất giá dịch vụ chung cư tăng theo lạm phát

54

Ngày 21/1, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Quản lý giá dịch vụ nhà chung cư tại thành phố Hà Nội”. Theo đó, Sở Xây dựng đã đề xuất 3 phương án xây dựng và ban hành giá dịch vụ nhà chung cư.

Phương án 1, công bố khung giá dịch vụ chung cư kèm thông tin tham khảo. Phương án 2, không quy định giá dịch vụ nhà chung cư (Sở Xây dựng TP.HCM cũng đề xuất phương án này). Phương án 3, điều chỉnh giá theo giá tại thời điểm hiện tại. Tại hội thảo, một số ý kiến ủng hộ phương án 1 với quan điểm tuân thủ quy định hiện hành. Tuy nhiên, một số chủ đầu tư, đơn vị quản lý lại cho rằng không nên ban hành giá trần giá dịch vụ nhà chung cư. Bộ Xây dựng nên đưa ra hướng dẫn để tính giá theo cấp độ dịch vụ, cấp độ nhà. Có ý kiến giá dịch vụ chỉ được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát (nếu có).

Ngoài ra, cũng có một số ý kiến đề xuất không quy định giá dịch vụ nhà chung cư giống như TP HCM đã làm. Phương án 3 đề xuất điều chỉnh giá theo giá tại thời điểm hiện tại. Theo đó giữ nguyên những nội dung cơ bản của quyết định 4520 nhưng điều chỉnh mức giá cho phù hợp giá các hao phí nhân công, máy, nguyên nhiên liệu tại thời điểm hiện tại. Trong 3 ý kiến, Sở Xây dựng nghiêng về phương án áp khung giá dịch vụ, bởi cơ quan quản lý Nhà nước cần có trách nhiệm quản lý thay vì thả nổi. Được biết trước đó, Hà Nội đã ban hành quyết định 4520 quy định mức giá trần dịch vụ nhà chung cư, nhưng các chủ đầu tư cho rằng chất lượng mỗi tòa nhà khác nhau nên việc áp dụng quy định cứng là không hợp lý.

Nguyễn Cảnh – Theo Baoxaydung
C1 banner