Khảo sát Độc giả

80

Thưa Quí độc giả của kienviet.net;

Năm qua, chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của Quí độc giả đã dành cho kienviet.net với số lượng độc giả liên tục tăng trên số lượng tin bài của Website.

Để phục vụ cho chương trình phát triển tin bài năm 2013, Ban biên tập mời Quí vị tham gia bảng “Khảo sát nhu cầu đọc trên kienviet.net”.

Bằng cách trả lời bảng khảo sát dưới đây là Quí vị đã giúp đỡ Website phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn.

BBT