Liên hoan Kiến trúc sư Trẻ toàn quốc lần V -Thông báo số 1

105

Hội Kiến trúc sư  Việt Nam vừa có thông báo chung về chương trình Liên hoan (Hội Trại) Kiến trúc sư Trẻ toàn quốc lần V tại Quảng Trị, tháng 4 năm 2013 .

[gview file=”http://kienviet.net/wp-content/uploads/2013/01/Thong-bao-so-1.pdf” height=”2000″]

                                                                BTC