Liên hoan Kiến trúc sư Trẻ toàn quốc lần V -Thông báo số 1

83

Hội Kiến trúc sư  Việt Nam vừa có thông báo chung về chương trình Liên hoan (Hội Trại) Kiến trúc sư Trẻ toàn quốc lần V tại Quảng Trị, tháng 4 năm 2013 .

Download (PDF, 71KB)

                                                                BTC