Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ. Căn cứ Quyết định số 3128/2012/QĐ-BGDĐT ngày 17/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi tên chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Căn cứ Quy định tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2013.

>>>Download toàn văn thông báo tại đây.

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2013 như sau:

1. Các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ:

1

2. Yêu cầu về văn bằng đối với người dự tuyển: 

– Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành (chuyên ngành) hoặc có ngành (chuyên ngành) phù hợp với chuyên ngành dự thi.

2

Các đối tượng có văn bằng tốt nghiệp đại học được thống kê ở trên không phải học bổ sung kiến thức chuyên ngành. Các trường hợp khác sẽ được xem xét cụ thể bảng điểm trong hồ sơ dự thi.

3. Bằng tốt nghiệp đại học có chuyên ngành gần với chuyên ngành dự thi:

2.5

Các đối tượng có văn bằng tốt nghiệp đại học có chuyên ngành gần với chuyên ngành dự thi được xem xét học bổ sung kiến thức chuyên ngành trước khi nộp hồ sơ dự thi đầu vào. Các môn học bổ sung kiến thức sẽ được thông báo tại Văn phòng Khoa Sau đại học. Các trường hợp có văn bằng đại học mà chuyên ngành khác với thống kê trên sẽ được xem xét cụ thể bảng điểm trong hồ sơ dự thi. 

4. Các môn thi tuyển:

Các môn thi tuyển gồm: Môn cơ bản (Toán cao cấp),  Môn cơ sở (Chuyên ngành), Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh).

3

5. Chỉ tiêu tuyển sinh: dự kiến 350 các chuyên ngành.

6. Hồ sơ dự tuyển:

– Đơn xin dự thi (theo mẫu)

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Cơ quan hoặc chính quyền địa phương đối với thí sinh tự do.

– Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng), các chứng chỉ chuyển đổi kiến thức (nếu thí sinh học liên thông từ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp thì phải có bằng và bảng điểm Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; nếu dự thi theo văn bằng 2 thì phải có bằng và bảng điểm của văn bằng 1).

– Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ (của bệnh viện đa khoa trong vòng 6 tháng).

– Bản sao có công chứng giấy tờ để minh chứng về đối tượng ưu tiên (nếu có).

– Bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (theo mẫu).

– 04 ảnh 3×4 cm chụp kiểu chứng minh thư và 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh.

7. Đối tượng và chính sách ưu tiên

7.1. Đối tượng :

a) Ng­ười có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;

b) Th­ương binh, bệnh binh ng­ười có giấy chứng nhận được hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

đ) Ng­ười dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

e) Con nạn nhân chất độc màu da cam.

7.2. Các đối t­ượng đ­ược ­ưu tiên theo quy định tại điểm a mục 7.1 ở trên phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.

7.3. Chính sách ưu tiên:

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản;

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng. 

8. Học bổ sung kiến thức và bồi dưỡng kiến thức:

– Thí sinh mua hồ sơ từ ngày 02-12/01/2013 tại: Văn phòng Khoa Sau đại học, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

– Đối tượng phải học bổ sung kiến thức: đăng ký từ ngày 14/01/2013-19/01/2013 tại Văn phòng Khoa Sau đại học.

(Mang theo bằng đại học gốc và bảng điểm có công chứng để đối chiếu)

– Học bổ sung kiến thức: từ ngày 23/01/2013 – 02/3/2013 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

– Học bồi dưỡng kiến thức: từ ngày 18/02/2013 – 24/3/2013 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

(Thông báo tại Văn phòng Khoa Sau đại học) 

9. Thời gian nộp hồ sơ:

– Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 18/02/2013 – 02/3/2013tại Văn phòng Khoa Sau đại học, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

(Thứ 2,3,4 nhận hồ sơ chuyên ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kỹ thuật xây dựng Công trình DD&CN, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Thứ 5,6,7 nhận hồ sơ chuyên ngành Quản lí đô thị và công trình).

(Chú ý: Mang theo bằng đại học gốc để đối chiếu)      

10. Thời gian thi tuyển:

– Dự kiến:  ngày 30 và 31/3/2013

– Địa điểm tuyển sinh: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội / Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

–  Để biết thêm thông tin xin liên hệ :

Văn phòng Khoa Sau đại học, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Điện thoại: 04.38 542 051/Fax: 04.38 542 051

Website:   www.hau.edu.vn; Email: khoasaudaihoc@hau.edu.vnphongsdh.kta@moet.edu.vn