Kienviet.net – Ellen Dunham-Jones nổ phát súng khai cuộc cho dự án thiết kế bền vững của 50 năm tới: nâng cấp vùng ngoại ô. Bao gồm: phục hồi các khu phố buôn bán đang mai một, tái quy hoạch các cửa hàng “hộp lớn”, chuyển đổi các khu để xe thành vùng ẩm ướt màu mỡ.

Minh họa “Các giải pháp thiết kế đô thị cho tái phát triển Suburbs (Wiley Press, 2009)”

Thông tin diễn giả:

Ellen Dunham-Jones

Giáo sư Kiến trúc và Thiết kế đô thị / Điều phối viên MSUD

Email: ellen.dunham-jones @ coa.gatech.edu
Điện thoại: (404) 894-0648/ Fax: (404) 894-0572
Địa điểm văn phòng: 247 4th Street Mez 3

Ellen Dunham-Jones dạy kiến trúc tại Viện Công nghệ Georgia, là một kiến trúc sư từng đoạt nhiều giải thưởng và là thành viên hội đồng quản trị của Quốc hội cho các Đô thị mới. Cô cho thấy làm thế nào thiết kế của nơi chúng ta đang sống tác động một trong số những vấn đề cấp bách nhất của thời đại.Giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, cải thiện sức khỏe và cộng đồng, cung cấp các tùy chọn sống cho mọi lứa tuổi.

Dunham-Jones được xem như là một nhà lãnh đạo trong việc tìm kiếm các giải pháp cho các “vùng ngoại ô lão hóa”. Cô là đồng tác giả của Retrofitting Suburbia: Urban Design Solutions for Redesigning Suburbs . Cô và đồng tác giả June Williamson, chia sẻ hơn 50 trường hợp nghiên cứu trên khắp Bắc Mỹ của “underperforming asphalt properties”, thiết kế lại và tái phát triển thành trung tâm đi bộ bền vững, quan trọng của cộng đồng thư viện, hội trường thành phố, trung tâm thành phố, trường học và nhiều hơn nữa….

Thái Linh – Kienviet.net (Dịch và tổng hợp từ TED&AIA)

Bình luận từ Facebook