Đề xuất quy hoạch hai bên sông Nhuệ được chấp thuận

177

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 8445/UBND-QHXDGT về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo xác định hành lang bảo vệ sông Nhuệ và quy hoạch công trình hai bên sông Nhuệ tỷ lệ 1/500.

Trong đó, UBND TP chấp thuận đề xuất của liên ngành về việc giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội xác định chỉ giới hành lang bảo vệ sông Nhuệ. Sở Tài nguyên và Môi trường được giao là cơ quan chủ trì Đề án “Quản lý bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng đất đai lưu vực sông Nhuệ”.

Việc quản lý xây dựng hai bên sông Nhuệ được thực hiện theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch phân khu, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc Thủ đô Hà Nội cũng như những quy định có liên quan. Quy hoạch chi tiết 1/500 được lập cho các dự án đầu tư xây dựng trong khu vực hai bên sông Nhuệ.

UBND TP yêu cầu quận Hà Đông và các huyện Thanh Trì, Từ Liêm quản lý chặt chẽ việc xây dựng hai bên sông, có biện pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, đối với chở phế thải san lấp, lấn chiếm mặt nước sông Nhuệ trên địa bàn quản lý của địa phương.

Nhật Quang – Theo báo Xây Dựng