Morpholio Trace ứng dụng cho các kiến trúc sư và các nhà thiết kế trên Ipad [video]

1076

Đây là ứng dụng thứ hai được phát triển bởi công ty phần mềm Morpholio. Ứng dụng cho phép các kiến trúc sư và các nhà thiết kế phác thảo trực tiếp ý tưởng làm việc của mình trên Ipad. Người sử dụng có thể lưu lại quá trình làm việc, chia sẻ ý tưởng cũng như nhận sự phản hồi ý kiến thông qua việc shared email.

Phần mềm mới sẽ tăng tính cơ động trong truyền thông quốc tế. Các layer màu khác nhau có thể thêm hoặc gỡ bỏ,tạo ra sự tích lũy ý tưởng riêng mà trước đây chưa một phần mềm thiết kế nào nhắm tới. Các lớp này có thể tùy chỉnh với độ tăng giảm cường độ hệt như Photoshop trong cùng một tập tin khi làm việc.

Với sự xuất hiện của khoảng 50 tỷ kết nối internet di động trên toàn thế giới vào năm 2020,cùng mật độ 7 thiết bị/người. Đây sẽ là một hướng đi đúng đắn trong việc khai thác tính năng của các công cụ này vào lĩnh vực thiết kế, sáng tạo.

Tải về tại link & xem thêm hình ảnh trong bài tại đây:

Thái Linh – Kienviet.net (Dịch từ Designboom)