Theo chỉ đạo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, sẽ không thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc. Phó Thủ tướng sẽ trực tiếp chủ trì giao ban định kỳ 3 tháng/lần để chỉ đạo tình hình thực hiện Dự án quan trọng này.

Dự kiến, phiên họp tới về tiến độ, kết quả triển khai Dự án tổ chức vào ngày 16/10/2012.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở rà soát nghiêm túc lại quy hoạch về quy mô đào tạo của Đại học đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với định hướng tập trung đào tạo nhân lực chất lượng, trình độ cao để xây dựng phương án điều chỉnh quy mô đào tạo trong các giai đoạn tới.

Phương án điều chỉnh này phải có ý kiến thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 8/9/2012.

Theo quy hoạch trước đây đã được phê duyệt, Đại học Quốc gia Hà Nội được xây dựng tại Hòa Lạc có phía Đông giáp Quốc lộ 21, phía Bắc cách đường băng sân bay Hòa Lạc khoảng 1.000m, phía Nam giáp đường Láng Hòa Lạc, phía Tây giáp núi Thằn Lằn. Quy mô diện tích lập quy hoạch 1.000ha. Quy mô đào tạo cho giai đoạn năm 2020 là 60.000 sinh viên và tầm nhìn đến năm 2050 là 100.000 sinh viên.

Tổ chức không gian khu đại học theo mô hình hướng tâm, với các lớp không gian theo các vành đai bao quanh khu trung tâm. Vành đai thứ nhất dành cho các khoa, trường đại học thành viên. Vành đai ngoài cùng là các cơ sở nghiên cứu, ký túc xá sinh viên, nhà công vụ và các đơn vị hỗ trợ đào tạo.

Khu trung tâm có diện tích đất hơn 60ha. Khu vực gồm các công trình như trung tâm điều hành, thư viện trung tâm, nhà văn hóa… được thiết kế kiến trúc hiện đại thống nhất với không gian chung của khu đại học.

Theo Chinhphu.vn