Ngày 16/8/2012, tại Hà Nội, Hội KTS Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Hội đồng Kiến trúc (mở rộng) với chủ đề “ Kiến trúc và phát triển đô thị Việt Nam: Thể chế- Lý luận và Thực tiễn”.

    Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Hội KTS Việt Nam, các Ủy viên Hội đồng Kiến trúc, một số chuyên gia tiêu biểu, đại diện các Hội nghề nghiệp (Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hiệp hội Đô thị Việt Nam, Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam), lãnh đạo Cục, Vụ của Bộ Xây dựng và cơ quan báo chí, truyền hình ở trung ương và Hà Nội. Đặc biệt, Đ/c Trịnh Đình Dũng, Ủy viên BCHTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận-Phê bình VHNTTƯ đã đến dự và phát biểu với Hội nghị.

    Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng Kiến trúc đã trình bày các báo cáo đánh giá tình hình phát triển kiến trúc và đô thị hiện nay; những yêu cầu cấp thiết cần đổi mới trong giai đoạn nước ta trở thành nước công nghiệp.

     Cụ thể:

-Tình hình phát triển kiến trúc và đô thị nước ta những năm qua và những vấn đề trọng tâm cần giải quyết.

-Thực trạng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị hiện nay.

-Diện mạo kiến trúc Việt Nam và tình hình hoạt động hành nghề tư vấn kiến trúc.

-Các thể chế, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thiết kế công trình kiến trúc –quy hoạch.

-Tình hình Nghiên cứu lý luận và phê bình kiến trúc.

-Công tác đào tạo KTS hiện nay.

    Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia và đại diện các Hội nghề nghiệp; phát biểu của Đ/C Hồng Vinh về công tác Nghiên cứu lý luận phê bình kiến trúc theo đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, về xây dựng một nền Kiến trúc Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

     Tại Hội nghị này, Hội KTS Việt Nam đã kiến nghị 6 vấn đề sau với Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

1/ Tập trung xây dựng thể chế, đặc biệt là hoàn thành Luật Kiến trúc (Luật Kiến trúc sư) trong nhiệm kỳ 2010-2015.

2/ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận phê bình kiến trúc. Lập lại Viện Nghiên cứu Kiến trúc trực thuộc Bộ Xây dựng.

3/ Rà soát và hoàn thiện Chiến lược phát triển đô thị Việt Nam và Định hướng Phát triển kiến trúc và nhà ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

4/ Phát huy vai trò quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong đào tạo KTS, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo KTS theo xu hướng hiện đại và hội nhập quốc tế.

5/ Đổi mới và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng hiện hành liên quan đến hoạt động hành nghề của KTS. Đặc biệt là sửa đổi giá thiết kế kiến trúc, quy hoạch phù hợp với quốc tế, là cơ sở nâng cao chất lượng thiết kế tiến tới chuyên nghiệp.

6/ Hội KTS Việt Nam cam kết huy động lực lượng KTS để phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trên.

    Sau khi lắng nghe các báo cáo của Hội đồng Kiến trúc, ý kiến của các đại biểu và kiến nghị của Hội KTS Việt Nam, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã  phát biểu với Hội nghị. Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu to lớn trong phát triển đô thị, kiến trúc nước nhà những năm qua, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Xây dựng sẽ tập trung triển khai trong giai đoạn xây dựng nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo Nghị quyết của Đảng:

1/ Tiến hành rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật xây dựng nói chung, trong đó có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kiến trúc và phát triển đô thị. Tiến hành sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở… Tập trung hoàn thành xây dựng Luật Đô thị, Luật Kiến trúc (Luật Kiến trúc sư).

2/ Đẩy mạnh Nghiên cứu lý luận phê bình kiến trúc. Thành lập lại Viện Nghiên cứu Kiến trúc trực thuộc Bộ để tập trung vào lĩnh vực này. Nghiên cứu lý luận phê bình kiến trúc cần làm rõ bản sắc kiến trúc-đô thị Việt Nam, vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở nông thôn mới trong xu thế hiện đại hóa, toàn cầu hóa và ứng phó với biến đổi khí hậu.

3/ Xác định vai trò của Hội KTS Việt Nam và các Hội nghề nghiệp trong việc tham gia xây dựng thể chế, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hành nghề của KTS, cũng như Định hướng phát triển kiến trúc, nhà ở xã hội và đô thị Việt Nam trong giai đoạn nước ta trở thành nước công nghiệp theo Nghị quyết của Đảng.

4/ Nâng cao năng lực của đội ngũ KTS; nghiên cứu sửa đổi thiết kế phí công trình kiến trúc và quy hoạch tiếp cận với khu vực và quốc tế đi cùng với việc nâng cao chất lượng tư vấn thiết kế; quảng bá các tác phẩm kiến trúc có chất lượng cao trong xã hội. Chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại, từng bước xây dựng tính chuyên nghiệp trong hành nghề cho KTS. Đổi mới và đầu tư hơn nữa trong đào tạo KTS.

    Hội nghị Hội đồng Kiến trúc (mở rộng)-Hội KTS Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Hội nghị trân trọng và đánh giá cao sự quan tâm của Đ/c Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNTTƯ. Những ý kiến phát biểu tại Hội nghị của Bộ trưởng cũng là ý kiến chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa Bộ Xây dựng với Hội KTS Việt Nam và các Hội nghề nghiệp, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và phát triển kiến trúc đô thị Việt Nam trong thời kỳ mới.

Download toàn văn thông báo tại đây.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Hội thảo "Hướng tới 50 năm Kiến trúc Việt Nam 1975 - 2025" - Một trong những chương trình trọng tâm của Hội KTS Việt Nam khóa X
Hội thảo “Hướng tới 50 năm Kiến trúc Việt Nam 1975 – 2025” – Một trong những chương trình trọng tâm của Hội KTS Việt Nam khóa X

Ngày 12/11/2021 sắp tới, Hội KTS Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến "Hướng Read more

Chao mung ngay KIEN TRUC VIET NAM 27 04
Diễn đàn “Những suy nghĩ về kiến trúc thời hội nhập” từ các thế hệ KTS Việt Nam

Ngày 27/04/2021, Hội KTS Việt Nam sẽ tổ chức diễn đàn “NHỮNG SUY NGHĨ VỀ KIẾN TRÚC THỜI HỘI NHẬP" Read more

hanoi museum 1 1440x721 1
Hội KTS Việt Nam hướng tới tổng kết 50 năm Kiến trúc Việt Nam (1975 – 2025)

Hội KTS Việt Nam đang cấp thiết lên kế hoạch tiến hành nghiên cứu, khảo sát tổ chức hội thảo Read more

15 8
Ấn tượng triển lãm thành tựu VNCC – 65 năm một chặng đường

Sáng 25/11, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) đã tổ chức thành công Triển lãm “65 Read more

Marielle Price 2
KTS Nguyễn Tuấn Ngọc: Người thiết kế & doanh nghiệp sẽ phải thuyết phục lẫn nhau

“Diễn đàn Kiến trúc với Doanh nghiệp – Vì sự phát triển của Kiến trúc Việt Nam” vừa qua đã Read more