mm-at architecture: bàn sesto

83

Văn phòng kiến trúc mm-at thiết kế ‘bàn sesto’ cho một phần trong bộ sưu tập  Venetian Briccole của Riva 1920.

Cái tên Sesto phản ánh những đặc điểm của TP Venice và thú vị hơn là hình thức của bàn giống như một vòm cuốn của cầu phản ánh mối liên quan tới ‘nước’ của chiếc bàn.

Nước ở đây hiện diện không chỉ bởi hình thức của chiếc bàn, mà còn thông qua lớp vật liệu bằng gỗ cứng, thô ráp với bề mặt thủng lỗ như thân vỏ tàu bằng gỗ bị ‘ăn’ bởi những con hà. Nước còn được thể hiện ở từng đường cong trên chiếc bàn, như một sự thể hiện một cách tinh tế các kỹ thuật đóng tàu ‘gondola‘ của những người thợ Venice.

Ý tưởng được truyền cảm hứng từ nước, vòm cầu, phương pháp chế tác thuyền gondola của xứ Venice

Sự liên quan tới nước thể hiện trong việc sử dụng bề mặt mô phỏng gỗ thuyền bị hà ăn

Sự tinh tế của phong cách đồ nội thất Italy ở chính cách gắn nhãn hàng

Hoàng Vũ (tổng hợp từ designboom, mm-at.com)

Vương Đạo Hoàng
Tôi muốn sử dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng mạng lưới tri thức kiến trúc cho cộng đồng Kiến trúc sư và ứng dụng vào thực tế hành nghề.
Vương Đạo Hoàng