Viện Goethe Hà Nội tuyển sinh học viên cho Khóa học C.U.C.A Level 1, “Cảm thụ nghệ thuật đương đại” do Thạc sĩ Phạm Diệu Hương (giảng viên Khoa Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) thực hiện cùng với sự hỗ trợ và hợp tác của Viện Goethe, dành cho các bạn mong muốn được tìm hiểu và bổ sung kiến thức tổng quát mang tính Lý thuyết tổng quan về Nghệ thuật đương đại.

Khóa học nhằm mục đích giúp cho người học có thể nắm những kiến thức tổng quan về một số những xu hướng tiêu biểu của Nghệ thuật Đương đại: định nghĩa, nguồn gốc và những vấn đề liên quan, đồng thời hệ thống những phong trào nghệ thuật tạo hình (Fine Arts) từ trước Chiến tranh Thế giới thứ II- thời kỳ quá độ từ Nghệ thuật Hiện Đại sang Đương đại cho đến một số thời kỳ Nghệ thuật tiêu biểu của những năm 1960 cho đến nay.

Chương trình học:

Buổi 1: Nghệ thuật ý niệm (Conceptual Art)

Buổi 2: Nghệ thuật Tối giản (Minimal Art)

Buổi 3: Nghệ thuật trình diễn (Performance Art)

Buổi 4: Arte Povera

Buổi 5: Nghệ thuật Sắp đặt (Installation Art)

Buổi 6: Land Art

Buổi 7: Video Art

Buổi 8: Nghê thuật tiếp dụng (Appropriation Art)

Buổi 9: Nghệ thuật Graffiti

Buổi 10: Trào lưu Kitsch

Tiêu chí tuyển chọn học viên: có nhu cầu tìm hiểu về nghệ thuật đương đại, làm việc theo nhóm, có khả năng tự tra cứu tài liệu với sự hỗ trợ của giảng viên.

Lớp học 25 học viên sẽ gặp mặt 1 buổi/ 1 tuần (vào một buổi chiều trong tuần hoặc cuối tuần) và kéo dài 10 buổi, thời gian từ giữa tháng 09/2012 đến tháng 12/2012.

Hoc phí: 1.000.000VNĐ (Một triệu Việt Nam đồng).

Bạn hãy điền các thông tin và trả lời các câu hỏi có sẵn trong phiếu đăng ký và gửi trực tiếp đến địa chỉ email: c.u.c.a.project.2012@gmail.com

+ Phiếu đăng ký

+ Biography Phạm Diệu Hương

Hạn cuối nhận đơn đăng ký tham gia Khóa học C.U.C.A Level 1 vào ngày 07/ 09/ 2012.

Buổi gặp trực tiếp những người đăng ký tham gia với Thạc sĩ Phạm Diệu Hương trước khi chính thức tuyển chọn học viên tham gia Khóa học vào thứ 2 ngày 10/09.

Kết quả và danh sách thành viên tham gia khóa học sẽ được thông báo tới các bạn vào ngày 12/09.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: c.u.c.a.project.2012@gmail.com

Nộp học phí tại:
Viện Goethe Hà Nội
56-58 Nguyễn Thái Học
Tel: 04.3734 2252 (ext. 9)