www.kienviet.net – Vừa qua, ngày 16.08.2012, Hôi KTSVN tổ chức hội nghị Hội đồng kiến trúc Việt nam (mở rộng) tại Hà nội. Tới tham dự có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương Nguyễn Hồng Vinh,Chủ tịch Hội Quy hoạch & đô thị Trần Ngọc Chính, phó chủ tịch Tổng hội xây dựng Phạm Sỹ Liêm, Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng- PGS. TS Nguyễn Mạnh Kiểm cùng các chuyên gia đầu ngành…

Đảng & Chính phủ đã đề ra mục tiêu tổng quát về chiến lược Phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 nhằm phấn đấu xây dựng nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau. Thực hiện mục tiêu này, Kiến trúc và đô thị nước ta phải có những bước đột phát, nhằm đổi mới chất lượng đô thị và kiến trúc tương xứng với một nước công nghiệp và hiện đại.
Với vai trò là một tổ chức chính trị – xã hội -nghề nghiệp có trách nhiệm góp sức để thực hiện các mục tiêu mà Đảng & Chính phủ đã đề ra, cùng với sự tin tưởng của Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt nam (Hội KTSVN) đã tổ chức Hội nghị Hội đồng Kiến trúc (mở rộng) với sự tham gia của các đại diện Bộ xây dựng, viện nghiên cứu, tổ chức nghề nghiệp có liên quan…nhằm tìm kiếm giải pháp phù hợp cho trong công cuộc đô thị & kiến trúc nước nhà

Kiến trúc Việt Nam, thách thức và nhiệm vụ

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam – KTS Nguyễn Tấn Vạn nêu rõ những thách thức nền kiến trúc nước nhà đang phải giải quyết trong bối cảnh mới của Việt Nam và quốc tế.

Đó là, Kiến trúc Việt nam chưa rõ hướng phát triển, chất lượng KTS chưa cao và thiếu tính tổ chức, vai trò của kiến trúc trong nền kiến trúc Việt Nam đang bị yếu thế bởi xu hướng thương mại hóa từ khâu đào tạo kiến trúc sư cho tới việc hành nghề,…Nền kiến trúc Việt Nam đang bị quốc tế hóa trong xu thế toàn cầu nhưng lại không có đủ lực để phát huy tính địa phương như ý nghĩa của ý tưởng “Việt Nam hóa kiến trúc quốc tế”.

Nguyên nhân được KTS Nguyễn Tấn Vạn nêu rõ đó là việc chưa có một văn bản pháp luật đủ sức điều chỉnh hoạt động kiến trúc trong xã hội, công tác lý luận phê bình kiến trúc bị lãng quên và chưa đủ sức dẫn dắt cho sáng tác kiến trúc , đặc biệt cho các KTS trẻ. Tổ chức hành nghề tự phát không thể đưa đến những sản phẩm kiến trúc hợp lý, thẩm mỹ và sử dụng. Công tác đào tạo KTS đang là thách thức không nhỏ của tương lai nền kiến trúc Việt nam. Mặt khác nhiều chính sách văn bản, thể chế quản lý nhà nước chưa phù hợp với đặc điểm hành nghề kiến trúc.

Xác định rõ những khó khăn trên, thay mặt Hội KTSVN, KTS Nguyễn Tấn Vạn đề xuất Hội nghị tập trung thảo luận vào những vấn đề cơ bản: công tác nghiên cứu lý luận – phê bình và phản biện kiến trúc; vấn đề hành nghề KTS; vấn đề đào tạo KTS; vấn đề phát triển và quản lý đô thị.

hoi nghi hoi dong kien truc mo rong

Chung tay vì nền kiến trúc Việt Nam

Ngay sau tham luận của KTS Nguyễn Tấn Vạn, là một loạt tham luận khoa học của các Ủy viên Hội đồng Kiến trúc: PGS.TS. KTS Trần Trọng Hanh về “Tình hình phát triển đô thị và kiến trúc nước ta trong những năm qua- Vấn đề trọng tâm cần giải quyết”; PGS. TS. KTS Nguyễn Trọng Hòa, PGS. TS. KTS Nguyễn Quốc Thông về “Thực trạng qui hoạch, quản lý qui hoạch xây dựng đô thị Việt Nam”; KTS Nguyễn Văn Tất với tham luận “Diện mạo KTS Việt Nam trong hành nghề tư vấn kiến trúc” & vấn đề “Luật tác quyền”; KTS Khương Văn Mười với “Góp ý về vấn đề quản lý & thiết kế kiến trúc , qui hoạch”. PGS. TS. KTS Nguyễn Quốc Thông cũng thay mặt GS.TS.KTS Nguyễn Việt Châu đọc tham luận “Tình hình nghiên cứu lý luận, phê bình kiến trúc” trước Hội nghị, tham luận cuối cùng là của PGS. TS. KTS Doãn Minh Khôi về “Công tác đào tạo kiến trúc sư hiện nay”.

Tiếp sau các tham luận khoa học là đóng góp của các khách mời và các lãnh đạo nhà nước cùng tham gia hội nghị. GS. TS. Nguyễn Văn Lân, Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam chia sẻ những quan điểm của mình với Hội nghị trước tình hình Kiến trúc và qui hoạch quốc gia. Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương Nguyễn Hồng Vinh thể hiện sự ủng hộ chương trình của Hội nghị và những bước đi sắp tới của Hội KTSVN, đồng quan điểm trên, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Phạm Sỹ Liêm chia sẻ thêm những vấn đề chung của nền xây dựng nước nhà và kỳ vọng vào những giải pháp cụ thể mà Hội nghị có thể đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cũng nhấn mạnh các tồn tại của nền kiến trúc nước nhà và quá trình đô thị hóa của đất nước, xác định rõ các nguyên nhân gây nên những bất cập trên.

Chia sẻ trong Hội nghị, Bộ trưởng cũng cho biết đối với Luật Kiến trúc (hoặc Luật KTS) Bộ Xây dựng đang tập trung soạn thảo nên vai trò của Hội KTSVN với tư cách là hội nghề nghiệp để phát triển Luật này rất quan trọng. Ngoài ra Bộ Xây dựng cũng đang tiến hành xây dựng lại chi phí tư vấn theo hướng tăng 1,3- 1,7 lần so với mức hiện tại nhưng song song với việc này sẽ là những đòi hỏi cao hơn về chất lượng tư vấn.

Hiện tại Bộ Xây dựng cũng đang tiến hành trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Nghị định đầu tư phát triển đô thị, Nghị định được nghiên cứu một cách toàn diện, vừa hướng dẫn các luật đã ban hành, vừa bổ xung các điều mà luật chưa đề cập, điều chỉnh các nghị định cũ…Nghị định sẽ lập lại trật tự trong phát triển đô thị , đầu tư hiệu quả các nguồn lực. Ngoài ra hiện tại Bộ cũng đang xây dựng các nghị định trong lĩnh vực phát triển nhà ở theo hướng đặc biệt quan tâm đến nhà ở xã hội.

Cuối cùng Bộ trưởng kỳ vọng vào giới KTS sẽ nâng cao chất lượng trong công tác hành nghề , nghiên cứu lý luận, phê bình và phản biện kiến trúc , đào tạo kiến trúc sư từ đó sẽ thúc đẩy phát triển nền kiến trúc Việt Nam.

Sau phần thảo luận, thay mặt Hội đồng Kiến trúc, KTS Nguyễn Quốc Thông tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia và ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Nguyễn Hồng Vinh đặc biệt là của Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng để tổng kết 05 nhóm vấn đề:

1. Rà soát, hoàn thiện, xây dựng đồng bộ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong đó có sự tham gia của Hội KTSVN

2. Thúc đẩy việc xây dựng luật Kiến trúc. Luật sẽ góp phần tích cực nâng cao trách nhiệm và tăng hiệu hoạt động của KTS với xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế.

3. Coi trọng và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc và thiết kế các công trình thí điểm trong lĩnh vực kiến trúc và qui hoạch để phổ biến rộng rãi trong xã hội về lý luận & cơ sở trong phê bình, phản biện xã hội về kiến trúc đồng thời có vai trò định hướng sáng tác kiến trúc. Trong đó có sự tham gia của hệ thống mạng nghiên cứu kiến trúc của Hội KTSVN.

4. Cần xây dựng định hướng các chính sách phát triển Kiến trúc Việt Nam & chiến lược quản lý xây dựng & phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.

5. Đổi mới công tác đào tạo KTS theo hướng chuyên nghiệp phù hợp với định hướng đào tạo KTS chuyên nghiệp của UIA (Hội Kiến trúc sư thế giới) & UNESCO nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực kiến trúc phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của hội nghị, Hội KTSVN sẽ tổ chức thực hiện và xác định cụ thể các vấn đề thuộc trách nhiệm của Hội đồng kiến trúc nói riêng và của Hội KTS nói chung trong thời gian tới (nhiệm kỳ VIII)

Hoàng Vũ (kienviet.net)

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
356 head
Khởi động đại dự án 5 tỷ USD tại Việt Nam

Sáng nay, Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn) sẽ khai trương hai nhà máy đầu tiên trong Read more

wm jaquer herzog 100 architects
Jacques Herzog lựa chọn 100 Kiến trúc sư cho dự án Ordos 100

Kienviet.Net:Jacques Herzog của Herzog and De Meuron đã hoàn tất thử thách mà Jian Yuan Water Engineering vừa đặt ra: Read more

jean header
Jean Nouvel đạt giải Pritzker

Kiến trúc sư Nouvle, 62 tuổi, là công dân Pháp thứ 2 nhận được giải thưởng được trao hàng năm Read more

ZHS Kloris2 header
Triển lãm sắp đặt của Zaha Hadid

Vào hôm 1-11-2008 Zaha Hadid vừa cho ra mắt một buổi trình diễn sắp đặt tại Sonnabend (tại 536 ward Read more

TadaoAndo Hoithao
Phóng sự ảnh buổi hội thảo của KTS Tadao Ando tại Hà Nội

Phóng sự ảnh về sự kiện Kiến trúc sư Tadao Ando tới Hà nội.

jornutzon thumb
Kiến trúc sư Jorn Utzon qua đời ở tuổi 90 (video)

Kiến trúc sư người Đan Mạch Jorn Utzon, người thiết kế nhà hát Opera Sydney đã qua đời ở tuổi Read more