Người nghèo ở Quảng Nam được hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng

67
Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ năm 2012 gần 233,5 tỷ đồng, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng 130 công trình thiết yếu tại 4 huyện nghèo, với số tiền 127,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh đã hỗ trợ 21 tỷ đồng đầu tư xây dựng 31 công trình tại 21 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; hỗ trợ 61 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng cho 56 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu (mỗi xã 1 tỷ đồng) và 25 thôn đặc biệt khó khăn để xây dựng 93 công trình.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, đã có 250.500 thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người nghèo, người dân tộc thiểu số với số tiền hơn 61 tỷ đồng; gần 50 tỷ đồng cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49 cho hơn 120.700 đối tượng; hơn 14,3 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho gần 79.500 hộ nghèo.

Cùng với đó, hơn 3.500 nhà ở cho hộ nghèo được hỗ trợ xây mới, với kinh phí hơn 167,5 tỷ đồng và đã cơ bản hoàn thành đề án xây dựng 18.014 nhà ở cho hộ nghèo…

Đến hết năm 2012, Quảng Nam phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 2,5-3%, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo toàn tỉnh 2%; các huyện và xã nghèo giảm bình quân 4%; 100% người nghèo, người cận nghèo được hưởng chế độ, chính sách kịp thời, đúng quy định.

Thế Phong – Theo Chinhphu.vn