Hà Nội xây dựng mô hình công viên nghĩa trang

131

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa đưa ra lấy ý kiến Quy hoạch tổng thể nghĩa trang của TP đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. 

Hà Nội đang rất thiếu những công viên nghĩa trang như thế này

Giai đoạn 2011 – 2020, thành phố sẽ sử dụng 336ha đất để xây dựng nghĩa trang giai đoạn 2011 đến năm 2030 là 600ha và đến giai đoạn 2011 – 2050 là 1.258ha.Về quy hoạch mạng lưới nhà tang lễ, khu vực đô thị có 250.000 dân trở lên, sẽ có 1 nhà tang lễ. Chỉ tiêu sử dụng đất 1 nhà tang lễ phải có diện tích 10.000m2 trở lên, còn đối với khu vực đô thị cũ, quỹ đất hạn chế mỗi nhà tang lễ có quy mô 3.000m2 đến 5.000m2.

Ở khu vực nông thôn, mỗi xã có 1 đến 2 nhà tang lễ (phụ thuộc vào quy mô của từng xã). Căn cứ quy mô dân số từng khu vực, đến năm 2050 có toàn thành phố 36 nhà tang lễ. Quy hoạch cũng xác định, tại khu vực đô thị, TP sẽ hướng tới mô hình công viên nghĩa trang.

Theo Anninhthudo