Hà Nội công bố quy hoạch ba phân khu đô thị đầu tiên

71

Sở QH – KT Hà Nội vừa phối hợp với UBND huyện Đông Anh, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch phân khu đô thị ký hiệu N5, N7, N8 tỷ lệ 1/5000 thuộc địa bàn huyện Đông Anh. Đây là ba phân khu đô thị đầu tiên được phê duyệt, công bố trong số 38 phân khu đô thị được xác lập theo kế hoạch triển khai Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch được duyệt, phân khu đô thị N5 có diện tích khoảng 1.063ha, dân số đến năm 2030 khoảng 87 nghìn người, dân số tối đa đến năm 2050 khoảng 116 nghìn người. Phân khu được chia thành 3 khu quy hoạch, bao gồm 14 ô quy hoạch và đường giao thông để kiểm soát phát triển. Phân khu N7 có diện tích 1.871ha nằm ở trung tâm huyện Đông Anh, dân số đến năm 2030 khoảng 230 nghìn người, dân số tối đa đến năm 2050 khoảng 240 nghìn người. Phân khu được chia thành 5 khu quy hoạch, bao gồm 23 ô quy hoạch và đường giao thông. Phân khu đô thị N8 có diện tích khoảng 688,8ha thuộc khu vực phía nam huyện Đông Anh, dân số tối đa là 87 nghìn người. Phân khu N8 được chia thành 2 khu quy hoạch, bao gồm 9 ô quy hoạch và đường giao thông.

Theo Baoxaydung

1 BÌNH LUẬN

  1. “Kìa nhìn xem trên kia có cái con chi to ghê.”

    À!
    Thì ra con voi như vậy mà nghĩ ngợi hoài,
    Đằng sau nó mang một cái “đuôi” và một cái “vòi” đằng đầu