Blaise Aguera Y Arcas: Công nghệ tổng hợp hình ảnh

107

Blaise Aguera y Arcas trình bày về công nghệ tổng hợp hình ảnh-Photosynth, một phần mềm có thể làm thay đổi cách nhìn nhận của chúng ta về công nghệ kỹ thuật số. Photosynnth cho phép xây dựng một hình ảnh hoàn hảo từ những bức ảnh đã được chọn lọc trên các trang web và có khả năng quản lý và tìm kiếm dễ dàng một số lớn các hình ảnh.

Blaise Aguera Y Arcas mang tới tư duy đa chiều như tầm nhìn mà bản thân con người tạo ra. Trong những năm 1990, Arcas là tác giả của bằng sáng chế nén video và kỹ thuật trực quan công nghệ 3D, và vào năm 2001, ông đã có một khám phá gây ảnh hưởng lớn đó là “cast doubt on Gutenberg’s role as the father of movable type”.

Ông là người đã tạo ra Seadragon (được mua lại bởi Microsoft trong năm 2006), công nghệ trực quan cho Photosynth, một phần mềm cho phép phân tính và xử lý các hình ảnh tương đồng và ghép chúng lại với nhau, biến chúng thành một không gian tương tác ba chiều. Điều này cho phép hình ảnh có nhiều góc độ và độ phóng đại (size ảnh và độ nét).

Hướng dẫn xem bằng Vietsub:

Bản quyền clip thuộc TED.

Thái Linh – Kienviet.net (Dịch và tổng hợp)