Jose Angel Vincench: Nhà Exile tại Havana Biennale 2012

301

Exile là một sản phẩm nghệ thuật sắp đặt gồm 5 chữ cái biết đi, tương ứng là 5 khối nhà di động móc với nhau thành một đoàn xe lưu động.

Nhà di động là một trong chuỗi sản phẩm sáng tạo của nhà thiết kế José Ángel Vincench, hiện được trưng bày tại triển lãm Havana Biennable lần thứ 11 tại Cuba. Triển lãm đã diễn ra và kéo dài cho tới ngày 11/06/2012. Những ngôi nhà di động này tập hợp những người có cùng sở thích đó là thích di chuyển, du lịch khắp nơi.

Nguyễn Văn Đức – Kienviet.net ( Dịch từ Designboom )