Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải hoàn chỉnh dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung Quyết định 491/QÐ-TTg ngày 16-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với một số tiêu chí quốc gia về nông thôn mới thật sự cần thiết phải sửa.

Theo đó, bao gồm tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí 12 về cơ cấu lao động, tiêu chí 7 về chợ nông thôn, tiêu chí 14 về giáo dục và tiêu chí 15 về y tế. Thời hạn hoàn thành trong tháng 7-2012.

Ðóng điện trạm biến áp 220 kV Nhà máy Thủy điện Xekaman 3

Tổng công ty Ðiện lực miền trung, Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Xekaman 3 vừa đóng điện trạm biến áp Nhà máy thủy điện Xekaman 3 (Lào) chuẩn bị truyền tải điện về Việt Nam.

Trạm biến áp 220 kV của Nhà máy thủy điện Xekaman 3 được xây dựng trên địa bàn huyện Ðác Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào), khi đưa vào sử dụng, trạm sẽ thực hiện chức năng truyền tải công suất của Nhà máy thủy điện Xekaman 3 (250 MVA) thông qua đường dây 220 kV mạch kép đến trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ (Việt Nam). Nhà máy thủy điện Xekaman 3 có tổng vốn đầu tư 330 triệu USD, triển khai theo hình thức BOT, với hai tổ máy công suất 500 MW/tổ, cung cấp sản lượng điện gần một tỷ kW giờ/năm, phần lớn xuất khẩu sang Việt Nam.

Theo Nhandan