Việt Nam thành công lớn tại giải thưởng Green Good Design 2012

286

Việt Nam vừa xuất sắc có tên trong danh sách các công trình đạt giải thưởng thiết kế và xây dựng xanh uy tín trên thế giới Green Good Design năm 2012. Ba công trình đạt giải thưởng Green Good Design 2012 của Việt Nam bao gồm:

1. Stacking Green House – Nhà vườn xếp

Kiến trúc sư: Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Kiến trúc sư cộng tác: Daisuke Sanuki và Nishizawa Shunri, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Khách hàng: Mrs. Hoàng Thị Thu Hà
Nhà thầu: Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ảnh: Hiroyuki Oki, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Nhà hàng Bamboo Wings, Flamingo Đại Lải Resort

Địa điểm: Hồ Đại Lải, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Kiến trúc sư: Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa,  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Khách hàng: Flamingo Đại Lải Resort, Hồ Đại Lải, Việt Nam
Nhà thầu: Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhiếp ảnh gia: Hiroyuki Oki

Ảnh Flamingo Đại Lải

3. Nhà cộng đồng thôn Suối Rè 

Địa điểm: Thôn Suối Rè, Xã Cự Yên, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Kiến trúc sư: Hoàng Thúc Hào, Nguyễn Duy Thanh, Công ty Kiến trúc Quốc tế 1+1 >2
Khách hàng: Thôn Suối Rè, Xã Cự Yên, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Nhiếp ảnh gia: Kiến Việt
Thiết kế năm: 2010

Thái Linh – Kienviet.net (Dịch từ europeanarch)