Hà Nội: Quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, hồ

265

UBND TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn chỉnh quy hoạch các công viên, vườn hoa, hồ và quy hoạch xử lý chất thải rắn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 để báo cáo UBND TP trong tháng 9/2012.

Về quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ, UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ đối tượng nghiên cứu quy hoạch là hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh và hồ, phạm vi nghiên cứu là đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh, đô thị sinh thái, sự kết nối với hành lang xanh, vành đai xanh và các khu vực khác trên toàn TP. Quy hoạch này cần nghiên cứu đánh giá hiện trạng mật độ cây xanh từng vùng để tính toán bình quân m2/người, tính về mật độ mặt nước gồm sông, hồ để phân tích, tính toán chỉ tiêu lập quy hoạch, đảm bảo sự kết nối không tách rời nhau.

Trong đó quy hoạch công viên, vườn hoa cần đánh giá theo phân cấp TP, cấp quận, huyện và chức năng theo phân cấp. Hệ thống cây xanh cần nghiên cứu hiện trạng hệ thống cây xanh đô thị, đánh giá thực trạng để quy hoạch những loại cây phải thay thế dần, các loại cây cần phải giữ lại, đề xuất trồng những loại cây xanh để tạo nét đặc trưng cây xanh đô thị, tại các tuyến phố đô thị trung tâm hoặc trục đường giao thông hoặc các ĐTM…

Hệ thống hồ cần nghiên cứu sâu về tiêu chí cảnh quan và môi trường, điều hòa thoát nước, đặc biệt là sự kết nối điều hòa giữa các hồ thuộc đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh, đô thị sinh thái.

Theo Báo xây dựng