Ban tổ chức Triển lãm Kiến trúc Việt Nam – Vietarc HCM 2012 công bố chương trình hoạt động của triễn lãm.

Click để xem với kích thước lớn hơn

Theo vietnam-arc

Bình luận từ Facebook