Công bố hoạt động của triễn lãm VietArc Tp.HCM 2012

41

Ban tổ chức Triển lãm Kiến trúc Việt Nam – Vietarc HCM 2012 công bố chương trình hoạt động của triễn lãm.

Click để xem với kích thước lớn hơn

Theo vietnam-arc