Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối thoại trực tuyến về những vấn đề “nóng”

55

Vào sáng 5-6 tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng sẽ đối thoại trực tuyến với người dân thông qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Tại cuộc đối thoại, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng sẽ giải đáp sự quan tâm của người dân về một loạt các vấn đề nóng hiện nay, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phát triển đô thị, nhà ở, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng hay quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật đô thị…

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng sẽ đối thoại trực tuyến với người dân vào ngày 5-6

Bộ trưởng Bộ Xây dựng là vị bộ trưởng thứ 12 đối thoại trực tuyến với người dân, trước đó, đã có 11 Bộ trưởng “đăng đàn” về các lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Giao thông vận tải, Ngân hàng, Công Thương, Lao động -Thương binh và Xã hội.

Hưng Mạnh – Theo QĐND