Ngày 27 tháng 04 năm 2012, Chủ tịch nước đã có quyết định số 535/QĐ-CTN tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, Quyết định số 535/QĐ-CTN tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật dành cho các tác phẩm thuộc Hội đồng cấp cơ sở  – Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Căn cứ vào Điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật thi đua, khen thưởng;  Theo đề nghị của Thủ tướng chính phủ tại Tờ trình số: 548/TTr – TTg ngày 24 tháng 4 năm 2012, theo đó quyết định tặng Giải thưởng Nhà nước cho 128 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật xuất sắc, có giá trị cao về văn học, nghệ thuật, ca ngợi đất nước, nhân dân, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Trong đó lĩnh vực Kiến trúc có 05 công trình và cụm công trình. Sau đây là danh sách tác giả và các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình được  tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật lĩnh vực kiến trúc:

01. Sách: Khía cạnh văn hóa xã hội của Kiến trúc Bộ sách: – Kiến trúc – Kiến trúc cơ sở – Khái niệm kiến trúc và cơ sở sáng tạo – Kiến trúc nhà ở – Kiến trúc nhà công cộng – Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu / Tên tác giả, đồng tác giả: GS. TSKH Nguyễn Đức Thiềm – Hương Giang

02. Cụm công trình kiến trúc hiện đại và truyền thống: – Kho bạc Nhà nước tại TP Hồ Chí Minh – Đền tưởng niệm các vua Hùng tại TP Hồ Chí Minh / Tên tác giả: Nguyễn Trường Lưu

03. Cụm công trình kiến trúc biểu tượng: – Tòa nhà trung tâm – Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế thương mại và văn hóa Hải Phòng – Tượng đài khát vọng thống nhất – Khu di tích bờ Hiền Lương / Tên tác giả: NSƯT. Nguyễn Tiến Thuận

04. Cụm công trình quy hoạch xây dựng các đô thị:

– Quy hoạch chung Khu công nghiệp Dung Quất – Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nẵng – Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vũng Tàu / Tên tác giả: KTS.Trần Ngọc Chính

05. Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội / Tên tác giả, đồng tác giả: Meinhard Von Gerkan Nikolaus Goetze ( Cộng hòa Liên bang Đức )

Lưu ý: Các tác giả đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu sau – các bạn có thể download mẫu tại đây.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Bình luận từ Facebook