Thông báo của Hội KTS Việt Nam về giải thưởng sáng tác kiến trúc theo chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

81

Căn cứ Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 03 – KH/TW, ngày 1/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm2015; Quy chế  số 02-QC/BTGTW về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội KTS Việt Nam đề nghị các Hội cơ sở, các Chi hội trực thuộc và KTS trên cả nước hưởng ứng tham gia, lựa chọn các tác phẩm kiến trúc; các công trình nghiên cứu, lý luận-phê bình kiến trúc đã được xây dựng và xuất bản từ tháng 5/2011 đến hết tháng 2/2013 (Đợt 1) gửi về Trung ương Hội.

Các tác phẩm gửi tham dự  cần có ý nghĩa xã hội cao, phục vụ cộng đồng, kiến trúc giản dị, không phô trương, phù hợp với điều kiện khí hậu, văn hóa và kinh tế của nước ta. Khuyến khích các công trình phục vụ dân sinh, nhà ở của bà con nông thôn, công nhân các khu công nghiệp, người thu nhập thấp, vùng sâu, vùng xa, vùng lũ lụt, công trình văn hóa giáo dục cho trẻ em. Các công trình nghiên cứu lý luận kiến trúc có tác dụng tốt tới sự phát triển của nền kiến trúc dân tộc trong giai đoạn hiện nay và trong thời kỳ mới. 

* Công trình kiến trúc tham dự được in vào khổ A1, số lượng không quá 4 bản, ghi thuyết minh ngắn gọn, xúc tích, nêu bật chủ đề tư tưởng của tác phẩm.

C1 banner

* Công trình nghiên cứu lý luận kiến trúc đã xuất bản gửi 02 cuốn.

Các tác phẩm tham dự đều ghi rõ tên tác giả, nhóm tác giả, địa chỉ, nơi công tác, số điện thoại và những thông tin cá nhân cần thiết để tiện cho việc xét thưởng.

Thời gian nhận tác phẩm tham dự và tuyển chọn 05 tác phẩm xuất sắc nhất  như sau:

–  Hạn cuối cùng nhận hồ sơ gửi về Hội KTS Việt Nam là ngày 1/3/2013 theo dấu bưu điện.

–  Từ 10/3 đến 15/3/2013: Ban sơ khảo của Hội KTS Việt Nam làm việc để lựa chọn 05 tác phẩm xuất sắc nhất để gửi về Ban Tuyên giáo TW

–   Từ 21/3 đến 15/4/2013 Hội đồng Chung khảo (Ban Tuyên giáo TW) xem xét các tác phẩm, trình hội đồng Giải thưởng quyết định.

–   Từ 16/4 đến 30/4/2013 Hội đồng Giải thưởng báo cáo xin ý kiến Ban Bí  thư

–   Từ 10/5 đến 18/5/2013 Tổ chức Lễ trao giải thưởng các tác phẩm, cá nhân xuất sắc Đợt 1, nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hồ sơ tham dự đề: Tác phẩm tham dự Giải thưởng Sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

Nơi nhận: Văn phòng Hội KTS Việt Nam, 23 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Download toàn văn thông báo tại đây.

Liên hệ:

KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng.

ĐT:  0913237885; 39363253; Email:[email protected].

Hoặc cô Nguyễn Hồng Vân, nhân viên Văn phòng Hội,

Số điện thoại: 38253648; 0912 880 800; Fax: 39349204.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam