Công trình cao tầng phải dùng vật liệu xây dựng không nung 30%

125

Các bộ ngành, địa phương khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng không nung (VLXDKN), kể cả các sản phẩm tấm tường thạch cao và tấm 3D.

Hạn chế sử dụng và sản xuất gạch đất sét nung, tiếp tục lộ trình sớm chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí). Ngày 16-4, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị như trên.

Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng ban hành các chính sách nhằm tăng cường sử dụng VLXDKN như: các công trình sử dụng vốn nhà nước (trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học…) bắt buộc phải sử dụng VLXDKN; các công trình xây dựng nhà cao tầng không phân biệt nguồn vốn phải ưu tiên và phải sử dụng VLXDKN tối thiểu là 30% trong tổng số VLXD.

Theo Phapluattp