Kienviet – Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo phát động Cuộc thi tuyển chọn phương án kiến trúc mẫu trụ sở các chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam. Cuộc thi do Agribank tổ chức dưới tư vấn tổ chức của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. 

Mục đích:

Nhằm thu hút trí tuệ của các đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc có năng lực trong  nghiên cứu đề xuất phương án kiến trúc tốt nhất, có tính khả thi cao để áp dụng xây dựng các Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Việt Nam (Agribank). Thông qua cuộc thi, Agribank sẽ mời đơn vị tư vấn có phương án dự thi được chọn, thực hiện bước lập dự án thiết kế Mẫu để trình duyệt và áp dụng xây dựng Trụ sở các chi nhánh trên cả nước.

Hình thức thi tuyển:

Đây là cuộc thi phương án kiến trúc với hình thức thi tuyển không hạn chế.

Giải thưởng và quyền lợi:

– Mỗi bộ hồ sơ dự thi khi nộp bài thi đúng thời hạn theo qui chế được Hỗ trợ khoản tiền =  5.000.000 đ (Năm triệu đồng)

-Phương án thiết kế cho 01 loại công trình Trụ sở chi nhánh được trao 01 bộ giải thưởng (01Giải nhất, 01giải nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích);

a. Giải thưởng:

     *Phương án thiết kế Trụ sở chi nhánh Cấp I, Loại 1:

               Tổng số 4 giải =150 000.000 ( một trăm năm mươi triệu), chia ra :

           +01 Giải nhất  = 80.000.000 đ (Tám mươi triệu đồng)

           +01 Giải nhì   = 40.000.000 đ  (Bốn mươi triệu đồng)

           +01 Giải ba    = 20.000.000 đ  (Hai mươi triệu đồng)

           +02 Giải khuyến khích = 5.000.000 đ ( Năm triệu đồng)

     *Phương án thiết kế Trụ sở chi nhánh Cấp I, Loại 2:

               Tổng số 4 giải =126 000.000 ( Một trăm hai mươi sáu triệu), chia ra :

           +01 Giải nhất  = 70.000.000 đ ( Bẩy mươi triệu đồng)

           +01 Giải nhì    = 35.000.000 đ  (Ba mươi lăm triệu đồng)

           +01 Giải ba     = 15.000.000 đ  (Mười lăm triệu đồng)

           +02 Giải khuyến khích = 3.000.000 đ ( Ba triệu đồng)

     *Phương án thiết kế Trụ sở chi nhánh Cấp II, Loại 3:

               Tổng số 4 giải = 89 000.000 ( Tám mươi chín triệu), chia ra :

           +01 Giải nhất  = 50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng)

           +01 Giải nhì    = 25.000.000 đ (Hai mươi lăm triệu đồng)

           +01 Giải ba     = 10.000.000 đ   (Mười triệu đồng)

           +02 Giải khuyến khích = 2.000.000 đ (Hai triệu đồng)

      *Phương án thiết kế Trụ sở Phòng giao dịch:

               Tổng số 4 giải = 69.000.000 (Sáu mươi chín triệu), chia ra :

           +01 Giải nhất  = 40.000.000 đ (Bốn mươi triệu đồng)

           +01 Giải nhì    = 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng)

           +01 Giải ba     = 7.000.000 đ   (Bẩy triệu đồng)

           +02 Giải khuyến khích = 1.000.000 đ (Một triệu đồng)

b. Quyền lợi:

-Đơn vị có phương án đoạt giải cuộc thi sẽ được chủ đầu tư mời thương thảo hợp đồng để thực hiện các bước tiếp theo của Dự án.

Cơ quan tư vấn tổ chức cuộc thi:

Viện nghiên cứu Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

 Số 23, Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, ViệtNam.

Tel:04-3826 2179/ Fax: 04-3936 4611

Liên hệ trực tiếp: KTS Lê Văn Thiêm / ĐT: 0904 313 386

Email: vienkientruc@gmail.com

Để tham dự cuộc thi vui lòng download:

                        Mẫu đơn đăng ký dự thi

                        Quy chế cuộc thi

                        Nhiệm vụ thiết kế

Chú ý: Quy chế và nhiệm vụ thiết kế cuộc thi chưa được ban hành chính thức. Đơn vị, cá nhân có nguyện vọng tham gia tham khảo và tiến hành làm thủ tục đăng ký dự thi.

Kienviet.net