Trung tâm thanh niên ở Niafourang / Project Niafourang

54

Vào mùa thu năm 2011 dự án Niafourang đã được triển khai tại một ngôi làng nhỏ ven biển ở vùng Casamance của Senegal. Người dân ở ngôi làng này có khoảng 300 người, cuộc sống của họ nghèo khó với tỷ lệ thất nghiệp cao.

Thông tin dự án:

Kiến trúc sư: Project Niafourang
Địa điểm: Niafourang, Senegal
Nhóm sinh viên dự án : Tore Hanssen Grimstad, Andreas Brunvoll, Assad Ansar
Khách hàng: Niafourang
Ngân sách: 100.000 NOK (xấp xỉ 17.200 USD)
Dự án năm: Tháng 10 – Tháng 12 /12 2011
Nhà tài trợ: Lund + Kiến trúc sư Slaatto
Hình ảnh: Dự án Niafourang

Hilde Huus-Hansen dẫn một tổ chức phi lợi nhuận đến làm việc để cải thiện điều kiện sống cũng như tạo một không gian vui chơi cho người dân trong làng Niafourang. Vào tháng 12.2010 Hilde đã liên lạc với ba sinh viên Kiến trúc đến từ NTNU, với sự có mặt của các sinh viên Kiến trúc cùng sự quyết tâm của Hilde Huus-Hansen, họ đã xúc tiến và triển khai xây dựng trung tâm thanh niên Niafourang. Trung tâm này bao gồm một phòng máy tính, một thư viện và phòng đa chức năng.

Mục đích xây dựng trung tâm là tìm kiếm việc làm cho thanh niên trong làng, tạo ra một không gian gặp gỡ vui chơi để từ đó mang đến cho họ một cuộc sống đầy đủ hơn về tinh thần và vật chất.

Việc xây dựng trung tâm này rất khó khăn, kéo dài trong vòng 10 tuần với các thiết bị hỗ trợ xây dựng lạc hậu, nhất là việc không có điện làm ảnh hưởng tới tiến độ của công trình.

Trung tâm thanh niên đã được sử dụng và hy vọng sẽ góp phần vào sự thay đổi tích cực cuộc sống của người dân trong làng Niafourang. Với 10 tuần dài xây dựng và hoàn thành công trình đã để lại  cho cộng đồng địa phương ở đây một công trình mang ý nghĩa lớn.

Xem đầy đủ hình ảnh dưới đây:

Nguyễn Văn Đức – Kienviet.net ( Theo Archdaily )