Giải thưởng KTQG 2012 – Thông báo số 2

107

Ngày 13/2 vừa qua Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức họp báo đầu năm về Chương trình hoạt động của Hội trong năm 2012 và phát động Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2012. Đi kèm theo gồm có Thông báo số 1 về phát động Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2012 . Sau đây là thông báo số 2 (thay cho thông báo số 1): 

Download thông báo số 2 tại đây.

Hội kiến trúc sư Việt Nam.