Kienviet.net – Ngày Kiến trúc Việt Nam 27- 4 là ngày Kỷ niệm mang tính toàn quốc, và cũng là ngày hội Truyền thống hàng năm của Hội KTS Việt Nam (27/4/1948-27/4/2012) và giới KTS cả nước. Để kỷ niệm ngày truyền thống có nội dung và hiệu quả thiết thực, động viên được đông đảo giới KTS và cộng đồng xã hội tham gia, Hội KTS Việt Nam đã có Chương trình hoạt động như: Tuyển chọn Công trình Kiến trúc Xanh Việt Nam; tiến hành vận động tham dự Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2012; Triển lãm Kiến trúc quốc tế VietArc 2012, từ 20 đến 24-4 tại Trung tâm Hội chợ-Triển lãm Giảng Võ-Hà Nội cùng nhiều hoạt động chuyên môn khác

     Hội KTS Việt Nam đề nghị Chủ tịch các Hội KTS cơ sở, các Chi hội trực thuộc căn cứ vào Chương trình hoạt động của Hội KTS Việt Nam năm 2012 ( đã đăng tải trên Trang điện tử Kienviet.net của Hội) đề có kế hoạch hoạt động phù hợp với đặc thù, hoàn cảnh riêng của từng cơ sở Hội để các hoạt động Kỷ niệm Ngày 27-4 phong phú, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

    Hội KTS Việt Nam cũng yêu cầu các Hội cơ sở, các Chi hội trực thuộc động viên KTS tham gia cuộc tuyển chọn Công trình Kiến trúc Xanh Việt Nam 2012, và gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2012 như đã Thông báo.

Download toàn văn thông báo tại đây.

Hội kiến trúc sư Việt Nam.

Bình luận từ Facebook